Gunnar, bestyrelsesmedlem i klub Midtjylland, sørgede for at der blev serveret grillede pølser omkring middagstid.